Declaración COVID 47º subida a Chantada

Documento de declaración de Riesgo Covid 47º Subida a Chantada

Documento de entrega obligatoria para: participantes, asistencias, organización y prensa.

Cumplimentar, firmar y enviar a:

escuderiachantada@escuderiachantada.com